มาตรฐานของคุณคือมาตรฐานของเรา

มาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

อ้างอิงจาก มาตราฐานการติตตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
โดย ชาญยง อำนาจสกุลฤทธิ์ ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม กฟผ.

มาตรฐาน Substation Equipment and Protective

อ้างอิงจาก ตำราประกอบการอบรมหลักสูตร Substation Equipment and Protective Re

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

อ้างอิงจาก คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
โดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)