บริษัท ไอด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องวัดต่างๆ และ PLC
โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบจากผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำหลายแห่ง

บริษัทยินดีและพร้อมที่จะเสนอโครงการต่างๆ ให้กับองค์กรของท่าน

ข้อมูลจำเพาะของบริษัท

1. ชื่อบริษัท ไอด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (AIDA ENGINEER CO., LTD.)
2. ก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 2542 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สัดส่วนผู้ถือหุ้น คนไทย 100%
3. ตั้งอยู่ที่ 191/20-22 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา 69 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: +66(2) 563 3182, +66(2) 966 0356
โทรสาร:      +66(2) 5633183

Sale: 0837070614,0847273756,0873527597, 0959589056

Email: sale@aida-engineering.co.th , project@aida-engineering.co.th
website: www.aida-engineering.co.th
 

 

AIDA MAP